Бүсийн математикийн III олимпиад

Бүсийн математикийн III олимпиадыг 2017 оны10 дугаар сарын эхний долоо хоногт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Үүнд 2017.10.07-ны хагас сайн өдөр бодолт гүйцэтгэнэ. Сэдвийг 2-12 ангийн ангилал тус бүрээр ММОХ-оос боловсруулна. Ямар ангиллаар олимпиад зохион байгуулахаа зохион байгуулагчид шийдвэрлэнэ ...

: 2017.09.05 | : 1 Дэлгэрэнгүй
ОУМО-58 тайлан (I хэсэг)

ОУМО-58 тайлан (I хэсэг)

: 2017.08.24 | : 34 Дэлгэрэнгүй
InIMC олимпиадын мэдээлэл

InIMC олимпиадын мэдээлэл

: 2017.08.04 | : 560 Дэлгэрэнгүй
УМО-53 тайлан

Улсын Математикийн 53-р Олимпиад тайлан

: 2017.08.04 | : 59 Дэлгэрэнгүй
Бодлогууд /УMO-53/

Бодлого дэвшүүлсэн, зассан багш нарын нэр

: 2017.06.05 | : 83 Дэлгэрэнгүй
УМО-53

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ БАГШ Д. ШАГДАРЫН НЭРЭМЖИТ МОНГОЛЫН МАТЕМАТИКИЙН 53-р ОЛИМПИАД

: 2017.04.11 | : 583 Дэлгэрэнгүй
MMO 53, III давааны бодолтууд

7-12, ББ, ДБ бодолтууд 5-6 ангийн бодлогууд 5-р ангийн бодолт 6-р ангийн бодолт

: 2017.03.31 | : 471 Дэлгэрэнгүй
MMO 53 III даваа

Монголын Математикийн 53-р Олимпиадын III даваа 2017 оны 3 сарын 30, 31-ний өдрүүдэд явагдана.  III давааны 7, 8-р ангийн ангилал 30-нд (4 бодлого, 1 өдөр), 9,10,11,12-р ангийн ангилал, бага ангийн багш, дунд ангийн багш ангилал 30, 31-нд (6 бодлого, 2 өдөр) бодолт гүйцэтгэнэ. ...

: 2017.03.07 | : 250 Дэлгэрэнгүй
“УБ оноо”

“УБ оноо”

: 2017.01.04 | : 122 Дэлгэрэнгүй
П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны комиссын тайлан

П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны  комиссын тайлан П.Энхболдын нэрэмжит математикийн улсын XIV уралдааны бодлого зохиох, засах, хамгаалуулах үйл ажиллагааг их дээд сургуулийн багш, оюутнаас бүрдсэн 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй ММОХ-ны комисс хариуцан ажиллаж гүйцэтгэлээ. Энэ ...

: 2016.12.09 | : 69 Дэлгэрэнгүй
Нийт: 48