Хотын олимпиадад ажилласан комисс, Санхүүгийн товч тайлан
: 2018.03.27 | : 0

ММО-54, III даваа

  Санхүүгийн товч тайлан

2018-03-27

ММО-54­-ийн III даваа 3 сарын 26, 27-ны өдрүүдэд улс орон даяар амжилттай явагдаж дүнгээ гаргаж байна. Энэ өдрүүдэд ММОХороо нийслэлд явагдсан III давааны бодлого засах, бодлого хамгаалуулах ажлыг хариуцаж гүйцэтгэлээ. Комиссын энэ удаагийн үйл ажиллагааг нийслэлийн боловсролын газар, ивээн тэтгэгчдэд 4 сая тѳгрѳгѳѳр санхүүжүүлсэнд комиссын гишүүдийн зүгээс талархал илэрхийлж байна. Мөн бидний ажилд туслан хамтран ажилласан нийслэлийн I сургуулийн хамт олонд болон нийслэлийн боловсролын газарт талархал илэрхийлж ажлын амжилт хүсье.

Зарцуулалт:   1. Бодлого засалт (I ѳдѳр 1,980,000₮, II ѳдѳр 1,020,000₮)

                        2. Даамлын урамшуулал (I ѳдѳр 500,000₮, II ѳдѳр 300,000₮)

                        3. Бусад (Ус, ундаа ... 200,000 ₮) 

Ангилал хариуцаж буй даамлууд тухайн ангиллын материалыг хариуцах, засах, бодлого хамгаалуулах ажлыг хариуцахын зэрэгцээ засалтын эцсийн үр дүн, маргаантай асуудлыг комиссын хуралд танилцуулж шийдвэрлүүлэх зэрэг хариуцлагатай ажлыг гүйцэтгэдэг.

Бодлого хамгаалалтаас I,II ѳдѳр нийт 250,000₮ цугларсныг бичиг хэргийн болон зохион байгуулах үйл ажиллагааны зардалд зориулж I сургуулийн ажил хариуцаж буй багт  хүлээлгэн ѳглѳѳ.  

Хотын олимпиадад бодлого зассан комиссын гишүүд

 

Анги

  Даамал

Засалт гүйцэтгэсэн

Зассан материалын тоо

I өдөр

II өдөр

I өдөр

II өдөр

1

V

Б.Сандагдорж

 

 

Б.Сандагдорж

 

73

 

Б.Сандагдорж

Ш.Доржсэмбэ

Ш.Доржсэмбэ

2

VI

Д.Даянцолмон

Д.Даянцолмон

82

 

Д.Даянцолмон

Б.Батбаясгалан

Ү.Отгонбаяр

3

VII

Н.Аргилсан

Г.Ананд

79

 

Н.Аргилсан

Г.Ананд

Н.Ууганбаатар

4

VIII

Т.Базар

Г.Баярмагнай

80

 

Ч.Баянбат

Ч.Баянбат

Т.Базар

5

IX

Б.Эрдэнэбаяр

С.Дэлгэр

Г.Ананд

72

67

Б.Эрдэнэбаяр

Ч.Баянбат

С.Дэлгэр

Т.Базар

6

X

У.Батзориг

 У.Батзориг

Б.Эрдэнэбаяр

69

61

У.Батзориг

С.Дэлгэр

Ч.Баянбат

Г.Баярмагнай

7

XI

Г.Батзаяа

Т.Базар

Ү.Отгонбаяр

58

51

Г.Батзаяа

Т.Базар

Б.Эрдэнэбаяр

Г.Батзаяа

8

XII

Ү.Отгонбаяр

Л.Хадхүү

Ү.Отгонбаяр

57

47

Г.Баярмагнай

 Б.Сандагдорж

Г.Батзаяа

Г.Батзаяа

9

ББ

Б.Баяржаргал

Б.Баяржаргал

Б.Баяржаргал

38

38

Б.Баяржаргал

Б.Баяржаргал

Б.Баяржаргал

Ш.Доржсэмбэ

10

ДБ

Г.Баярмагнай

Т.Базар

У.Батзориг

77

61

Г.Баярмагнай

Б.Ѳлзийнасан

Ү.Отгонбаяр

Б.Батбаясгалан

 

Мэдээлэл бэлтгэсэн: ММОХ-ны дарга Г.Баярмагнай