Олон улсын математикийн олимпиадын II шатны сонгон шалгаруулалт, сургалт
: 2018.03.29 | : 0

2018 оны 3 сарын 29

Монгол улсын шигшээ багт багтах сурагчдыг сонгон шалгаруулах I шатны сорил амжилттай явагдаж дүнгээ гаргалаа. I шатны сорилоос 33 болон түүнээс дээш оноо авсан сурагчид олон улсын математикийн 59-р олимпиадад (ОУМО) оролцох сурагчдыг сонгон шалгаруулах II шатны сорилд оролцох эрхтэй. 24-32 оноотой сурагчдаас хүсэлт хүлээн авч нэмэлтээр 8 хүртэлх тооны сурагчийг сонгож авна. Хүсэлтийг Монголын Математикийн Олимпиадын Хорооны (ММОХ) комисс хүлээн авч

  1. Сурагчийн хүсэлт
  2. Сорилоос авсан нийт оноо
  3. Орон нутгийн сурагч

гэсэн 3 хүчин зүйлийг харгалзаж шийдвэрлэнэ. 24-32 оноо авсан, II шатны сорилд хамрагдах хүсэлтэй сурагчид 4 сарын 1-ний дотор хүсэлтээ гаргаж ММОХ-ны monmathprob@gmail.com  емайл хаягаар илгээнэ үү.

II шатны сонгон шалгаруулалтаас ОУМО-д Монгол улсыг төлөөлөн оролцох 6 сурагчийг шалгаруулна. Сорил уламжлалт хэлбэрээр 3 удаа явагдах бөгөөд 3 дахь удаагийн сорил нь улсын математикийн олимпиадын (УМО)  XII ангийн ангилал байна. II шатанд шалгарсан боловч УМО-д албан ёсоор оролцох эрхгүй сурагчид УМО-ын XII ангийн ангилалд ОУМО-д оролцох эрхийн төлөө оролцож болно.  

II шатны эхний сорил 4 сарын 7, 8 өдрүүдэд явагдах бөгөөд шалгарсан сурагчдад зориулсан сургалт 4 сарын 2 өдрийн 13:00-д эхэлнэ. Сургалт “Таванбогд плаза” төвийн 203 тоотод (8-р хороо, ерөнхий сайд Амарын гудамж, СТӨ-ний хойно Туушин болон Хас банкны голоор ороод) явагдана.

 

Монголын Математикийн Олимпиадын Хорооны

“Сорил” зохион байгуулах комисс