Монголын баг
: 2018.05.16 | : 0

Олон Улсын Математикийн 59-р Олимпиад

 

Олон Улсын Математикийн 59-р Олимпиад 7-р сарын 4-14 хооронд Румын улсын Клуж-Напока хотод зохион байгуулагдана.  Тус олимпиадад Монгол улсыг тѳлѳѳлѳн оролцох сурагчдийг сонгон шалгаруулалах сорил орон даяар ЕБС-ийн сурагчдын дунд  2 шаттайгаар явагдаж дүнгээ гаргалаа.  I шатнаас шалгарсан сурагчид II шатны уламжлалт хэлбэрээр явагдсан 3 удаагийн сорилд (сорил бүр дараалсан 2 ѳдѳр) оролцож ѳрсѳлдлѳѳ. II шатны 3 дахь сорил болох улсын математикийн 54-р олимпиадын XII ангийн ангиллын дүн нэгтгэснээр 

  1. М.Лханаажав, Олонлог сургууль
  2. М.Ѳнѳболд, 1 сургууль
  3. Х.Санжаахүү, Хѳвсгѳл
  4. О.Мишээл, Шинэ Монгол сургууль
  5. Б.Батмэнд, 1 сургууль
  6. Б.Тѳрбат, Орчлон сургууль

нар ОУМО-59-д оролцохоор шалгарлаа. 

Монголын Математикийн Олимпиадын Хорооны

“Сорил” зохион байгуулах комисс

 

ОУМО-59-ийн албан ёсны вэб хуудас  http://www.imo2018.org/