Бүсийн математикийн III олимпиад
: 2017.09.05 | : 1

Бүсийн математикийн III олимпиадыг 2017 оны10 дугаар сарын эхний долоо хоногт зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Үүнд

  1. 2017.10.07-ны хагас сайн өдөр бодолт гүйцэтгэнэ.
  2. Сэдвийг 2-12 ангийн ангилал тус бүрээр ММОХ-оос боловсруулна. Ямар ангиллаар олимпиад зохион байгуулахаа зохион байгуулагчид шийдвэрлэнэ үү.  
  3. 2017.10.07-ны ѳдрийн оноогоор тэргүүлсэн 9-12 ангийн оролцогчдод Улсын Математикийн 54-р олимпиадад оролцох эрх олгоно.

 

 

Бүс

Оролцох баг

Хүлээж авах газар

Холбогдох

1

Говийн бүс

Баянхонгор, Дундговь, Өвөрхангай, Өмнөговь

Баянхонгор аймаг

С. Цагаан

2

Зүүн бүс

Дорнод, Говьсүмбэр, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорноговь

Замын үүд

Д. Мөнхбат

3

Төвийн бүс

Архангай, Булган, Дархан-Уул, Эрдэнэт, Төв, Хөвсгөл, Сэлэнгэ

Хөвсгөл

Р. Доржзовд

4

Баруун бүс

Баян Ѳлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд

Баян Ѳлгий

Т. Базар