Бүсийн математикийн II олимпиад
: 2016.09.16 | : 103

Бүсийн математикийн II олимпиад орон даяар 2016 оны10 дугаар сарын 8-ны өдөр зохион байгуулагдана. Аймгууд оролцох багаа сайтар зохион байгуулж оролцуулна уу.                  

1. ММОХ-оос 2-12 анги тус бүрд 1 өдрийн сэдэв боловсруулна. 2016.10.08 өдрийн оноогоор тэргүүлсэн 9-12 ангийн оролцогчдод Улсын Математикийн 53-р олимпиадад оролцох эрх олгоно.

Бүс

Зохион байгуулагдах газар

Аймгууд

Холбогдох утас

Зүүн

Чойр

Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар, Говьсүмбэр, Дорноговь

99119780

Т. Баасанжав

Говийн

Өмнөговь

Өмнөговь, Дундговь, Баянхонгор, Өвөрхангай

95251971

Б. Батцэнгэл

Баруун

Баян Өлгий

Увс, Ховд, Баян Ѳлгий,

Говь-Алтай, Завхан

99393201

Х.Төмөрхан

Төвийн

Эрдэнэт

Архангай, Дархан-Уул, Эрдэнэт, Булган, Төв, Хѳвсгѳл, Сэлэнгэ

95357341

Б. Баасай