“УБ оноо”
: 2017.01.04 | : 122

“УБ оноо”

Улаанбаатар хотын зарим дүүргийн олимпиадад нэг ангилалд нэг сургуулиас олон сурагч оролцох боломжгүй байгаагаас үүдэн дүүргийн болон дараа, дараагийн шатны олимпиадад бэлтгэгдсэн сурагчид оролцох боломжгүй байгаа. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор математикийн олимпиадад идэвхтэй оролцдог сургуулиудын төлөөллийг хамарсан хэлэлцүүлгийг 2017 оны I, IX саруудад зохион байгуулсан. Хэлэлцүүлгээс гарсан санал дээр үндэслэн ММОХ-ноос дараах шийдвэрийг гаргаж байна.  

ММОХ-ны шийдвэр:

Хотын математикийн олимпиадад

нэмэлт эрхээр оролцуулах тухай

Сурагчид хотын олимпиадад оролцох эрхийг уламжлалын дагуу дүүргийн олимпиадаас авч болохоос гадна “УБ оноо”-гоор мөн авч болно. “УБ оноо”-г жил бүр уламжлал болон зохион байгуулагддаг доорх 7 олимпиадад (Xүснэгт I) оролцсон байдлыг үнэлэн бага онооны системээр олгоно.

      Бага онооны системээр дүгнэхдээ

  1. Уралдаанд ороогүй, мөн 0 болон 0.5 оноо авсан сурагчид ижил “УБ оноо” авна.
  2. Ижил оноотой сурагчид харгалзах байруудын арифметик дундажтай тэнцүү УБ-оноо (10-тын орноор тоймлоно) авна.

Хотын олимпиадын ангилал тус бүрд квотын 10% хүртэлх тооны сурагчид “УБ-оноо”-гоор нэмэлтээр орох боломжтой болно.

Xүснэгт I

 

Олимпиадын нэр

Хариуцах сургууль

Явагдах хугацаа

1

Эмпати сургуулиудын нэрэмжит

Эмпати

X сард

2

Сайн гараа

Нийслэлийн11-р сургууль

XI сард

3

Бага сунгаа

Нийслэлийн 31-р сургууль

XI сард

4

Тусгаар тогтнолын олимпиад

Олонлог

XII сард

5

Эхлэл сургуулийн нэрэмжит

Эхлэл

I сард

6

Орчлон сургуулийн нэрэмжит

Орчлон

II сард

7

Их сунгаа

Нийслэлийн 1-р сургууль

III сард