MMO 53 III даваа
: 2017.03.07 | : 250

Монголын Математикийн 53-р Олимпиадын III даваа 2017 оны 3 сарын 30, 31-ний өдрүүдэд явагдана.  III давааны

  • 7, 8-р ангийн ангилал 30-нд (4 бодлого, 1 өдөр),
  • 9,10,11,12-р ангийн ангилал, бага ангийн багш, дунд ангийн багш ангилал 30, 31-нд (6 бодлого, 2 өдөр)

бодолт гүйцэтгэнэ. Бодлогын бодолт болон холбогдох заавар 30, 31-ний өдрүүдэд тус хорооны http://www.mmo.mn/ веб сайт дээр тавигдана. Аймгуудын төлөөлөл gbayarmagnai@yahoo.com хаягруу емайл бичиж холбогдоно уу.