УМО-53
: 2017.04.11 | : 583

МУГБ Д. ШАГДАРЫН НЭРЭМЖИТ ММО-53, УДИРДАМЖ

Нэг: Олимпиадын зорилго

             Багш суралцагчдын математик сэтгэлгээ, оюун ухааны болон сэтгэхүйн  чадварыг хөгжүүлэх, олон улсын олимпиадад оролцох багш, сурагчдыг сонгон шалгаруулах.

              Математикийн 53 дугаар олимпиадыг зохион байгуулахдаа БСШУ-ны сайдын 2003 оны 64 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Улсын төрөлжсөн олимпиад зохион байгуулах тухай нийтлэг журам”, БСШУ-ны сайдын 2004 оны “Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 23, 69 дүгээр тушаалыг мөрдлөг болгон багш, сурагчдын математикийн авьяасыг тодруулах, шилдэг багш, сурагчдыг шалгаруулaхад энэхүү олимпиадын зорилго оршино.        

 Хоёр: Олимпиад явагдах хугацаа, газар

            Монгол улсын гавьяат багш, математикийн ухааны доктор Д. Шагдарын нэрэмжит улсын математикийн 53­-р олимпиад Булган аймгийн Булган суманд 2017 оны 05 сарын 03-07–ны өдрүүдэд зохион байгуулaгдaнa.

Гурав: Олимпиадын эрх, ангилал

          Тус олимпиадад аймаг, хотод явагдсан хоёрын даваанаас шалгарсан болон УМО-52-ын эхний байруудад орсон  багуудаас багш, сурагчид оролцоно. Мөн бүсийн олимпиадаас эрх авсан сурагч орoлцох эрхтэй.

Ангилал

 • 9 дүгээр ангийн сурагч /аймаг, дүүргээс 1 оролцогч/
 • 10 дугаар ангийн сурагч /аймаг, дүүргээс 1 оролцогч/
 • 11 дүгээр ангийн сурагч /аймаг, дүүргээс 1 оролцогч/
 • 12 дугаар ангийн сурагч /аймаг, дүүргээс 1 оролцогч/
 • Бага ангийн багш /аймаг, дүүргээс 1 оролцогч/
 • Дунд ангийн багш /аймаг, дүүргээс 1 оролцогч/

        Жич: Олимпиадад хувийн журмаар оролцохыг зөвшөөрөхгүй.

Дөрөв: Oлимпиадын нийтлэг журам

 1. Олимпиадад оролцох багууд техникийн зөвлөгөөнд ирэхдээ аймгийнхаа БСУГ-ын албан бичиг, багийн мэдүүлэг, нийгмийн даатгалын дэвтэр, иргэний үнэмлэх, багшлах эрхийн үнэмлэх, суралцагчийн хувийн хэрэг, холбогдох бичиг баримтуудыг бүрэн авч ирнэ.  Мэдүүлэг, холбогдох бичиг баримтуудыг үндэслэн олимпиадад оролцох эрхийн мандат олгоно.
 2. Маргаан гарсан тохиолдолд ММОХ-ны комисст багийн ахлагч бичгээр хандах бѳгѳѳд комиссын шийдвэрт хүндэтгэлтэй хандана.

Багш нарын бүрдүүлэх материал

 • Багшлах эрхийн үнэмлэх
 • Иргэний үнэмлэх
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • 1 хувь цээж зураг

Суралцагчдын бүрдүүлэх материал

 • 1 хувь цээж зураг
 • Хувийн хэрэг

 

Материал дутуу багш, сурагчийг олимпиадад оролцуулахгүйг анхаарна уу.

Тав: Техникийн зөвлөгөөн

 • Олимпиадын техникийн зөвлөгөөн  2017 оны 05-р сарын 03–ны өдрийн 20 цагт Аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газрын хурлын танхимд болно.
 • Олимпиадын журмыг техникийн зөвлөгөөн дээр танилцуулах ба олимпиадын үеэрх сахилга бат, зохион байгуулалтын журмыг хэлэлцэж батална.

Зургаа: Шагнал урамшуулал

       Олимпиадын багшийн төрөлд эхний 3 байр эзлүүлж, алт, мөнгө, хүрэл медаль, өргөмжлөл, сурагчдын төрөл тус бүрт алт -1, мөнгө -2, хүрэл -3 байр тус тус эзлүүлнэ.

Жич:

 • Нийт оролцогчдийн байр, хоолны зардлыг зохион байгуулах тал хариуцна.
 • Оролцогч багш, сурагч нар өөрсдийн цагаан хэрэглэл, аяны хөнжилтэй ирэхийг мэдэгдье.
 • Олимпиадад оролцох баг тамирчдын урьдчилсан мэдүүлгийг төрөл тус бүрээр болон нэгтгэсэн хэлбэрээр 2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны дотор buyan_ch@gmail.com, bulgan@mecs.gov.mn, хаягаар ирүүлнэ үү.

Лавлах утас: 7034-2274, 99349008, 99126622, 95241658

Монголын Математикийн олимпиадыг зохион байгуулах хороо

Булган аймгийн Боловсрол соёл, урлагийн газар