Бодлогууд /УMO-53/
: 2017.06.05 | : 83

УМО-53, Булган хот, 2017 оны 5 дугаар сар

I өдрийн бодлогууд

II өдрийн бодлогууд

Бодлогo дэвшүүлсэн, зассан ММОХ-ны гишүүдийн нэрс

Анги

Эхний ѳдѳр

Эхний ѳдѳр

Хоёр дахь ѳдѳр

Хоёр дахь ѳдѳр

Бодлогo дэвшүүлсэн

Бодлогo зассан

Бодлогo дэвшүүлсэн

Бодлогo зассан

IX

Ц. Батхүү

Б. Сандагдорж

Б. Батцэнгэл

Ц. Батхүү

Б. Батцэнгэл

Ш. Доржсэмбэ

Б. Бат Од

Б Бат Од

Б. Батцэнгэл

Т. Хулан

Б. Батцэнгэл

Т. Хулан

X

Б. Батцэнгэл

Л. Оюунцэцэг

Б. Батцэнгэл

Д. Даянцолмон

Б. Батцэнгэл

Б Бат Од

Б. Батцэнгэл

Л. Оюунцэцэг

Г. Баярмагнай

Ү. Отгонбаяр

Б. Ѳлзийнасан

Б. Бат Од

XI

В. Адьяасүрэн

Т. Базар

Б. Хоролдагва

Э. Азжаргал

Г. Батзаяа

Э. Азжаргал

Б. Хоролдагва

Б. Хоролдагва

Г. Батзаяа

Г. Батзаяа

Г. Баярмагнай

Ү. Отгонбаяр

XII

Б. Бат Од

Б. Бат Од

Э. Азжаргал

Б. Батбаясгалан

Г. Батзаяа

Г. Батзаяа

Т. Базар

Т. Базар

Б. Бат Од

Б. Батбаясгалан

Б. Батцэнгэл

Г. Батзаяа

ББ

Б. Баяржаргал

Б. Баяржаргал

Б. Баяржаргал

Б. Баяржаргал

Ц. Батхүү

Ц. Батхүү

Ш.Доржсэмбэ

Ш. Доржсэмбэ

Б. Батцэнгэл

Д. Даянцолмон

В. Адьяасүрэн

Б. Сандагдорж

ДБ

Б. Бат Од

Л. Хадхүү

Б. Батцэнгэл

Л. Хадхүү

Г. Батзаяа

Б. Хоролдагва

Г. Баярмагнай

Г. Баярмагнай

Г. Баярмагнай

Г. Баярмагнай

Ү. Отгонбаяр

Ү. Отгонбаяр