IMO-ын I шатны сонгон шалгаруулалт
: 2018.01.28 | : 0

 

“Олон Улсын Математикийн 59-р Олимпиад”-д оролцох сурагчдыг шалгаруулах I шатны сонгон шалгаруулалтыг явуулах тухай зааврыг орон нутагт хүргүүлсэн. Одоогийн байдлаар зөвхөн Хөвсгөл аймгийн математикийн мэргэжилтэнтэй холбогдоогүй байна. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй орон нутгийн сурагчид аймгийн боловсролын газрын математик хариуцсан мэргэжилтэнтэй холбогдоно уу.  

 

Олон Улсын Математикийн Олимпиадын талаарх ерѳнхий мэдээллийг дараах цахим хуудаснаас авна уу.

https://www.imo-official.org/ 

https://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4

 

Сорил I: 2018 оны 2-р сарын 4 ний 10:00 цагт бүх аймаг, Улаанбаатар хотод зэрэг эхэлнэ.

 

Бүртгэл:

          УБ хотод 1 дүгээр сургууль дээр 2018 оны 2 дугаар сарын 3-ний өдөр

          Орон нутагт аймгийн боловсролын газар (аймгийн математикийн мэргэжилтэн)  

Бодолт үргэлжлэх хугацаа: 120 минут.

 

Сорилын тухай:

1.     Сорилын сэдэв тест хэлбэртэй байна.

2.     Сурагчид зөвхөн өөрийн хүсэлтээр оролцоно. Сорилын материалыг битүүмжлэн авч Улаанбаатар хотод ерөнхий комисс засна.

        

Маргаан гомдол

Маргаан гомдол гарвал monmathprob@gmail.com  хаягаар олимпиадын хороонд хандан материалаа нягтлуулж болно.

 

Монголын Математикийн Олимпиадын Хорооны

“Сорил” зохион байгуулах комисс