Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Олимпиадын дүн

 1. IMO сорилго №1, I өдөр
 2. IMO сорилго №1, II өдөр
 3. IMO сорилго №2, I өдөр
 4. IMO сорилго №2, II өдөр
 5. IMO бэлтгэл сорилго №1, I өдөр
 6. IMO бэлтгэл сорилго №1, II өдөр
 7. IMO бэлтгэл
 8. IMO бэлтгэл, Батбаясгалан, 7-5
 9. IMO бэлтгэл сорилго №2, I өдөр
 10. IMO бэлтгэл сорилго №2, II өдөр
 11. IMO бэлтгэл, Батзориг, 6-23
 12. IMO бэлтгэл, Отгонбаяр, 6-24
 13. IMO бэлтгэл, Хулан, 6-25
 14. ММО-57, Бага 1 (1-2 анги) ангилал, бэлтгэл тест
 15. ММО-57, Бага 2 (3-5 анги) ангилал, бэлтгэл тест
 16. ММО-57, Дунд 1 (6-8 анги) ангилал, бэлтгэл тест
 17. ММО-57, Дунд 2 (9-10 анги) ангилал, бэлтгэл тест
 18. ММО-57, Дунд 2 ангилал (9-10 анги), I шат, I өдөр
 19. ММО-57, Дунд 2 ангилал (9-10 анги), I шат, II өдөр
 20. ММО-57, Дунд 2 ангилал (9-10 анги), II шат, I өдөр
 21. ММО-57, Дунд 2 ангилал (9-10 анги), II шат, II өдөр
 22. ММО-57, Ахлах ангилал (11-12 анги), I шат, I өдөр
 23. ММО-57, Ахлах ангилал (11-12 анги), I шат, II өдөр
 24. ММО-57, Ахлах ангилал (11-12 анги), II шат, I өдөр
 25. ММО-57, Ахлах ангилал (11-12 анги), II шат, II өдөр
 26. ММО-57, Ахлах ангилал (11-12 анги), бэлтгэл тест
 27. ММО-57, Дунд ангилал (9-10 анги), I өдөр
 28. ММО-57, Дунд ангилал (9-10 анги), II өдөр
 29. ММО-57, Ахлах ангилал (11-12 анги), I өдөр
 30. ММО-57, Ахлах ангилал (11-12 анги), II өдөр

Хоёрдугаар шатны нэгдсэн дүн

 1. Улсын нэгдсэн дүн, Дунд ангилал
 2. Улсын нэгдсэн дүн, Ахлах ангилал
 3. Улаанбаатар хотын нэгдсэн дүн, Дунд ангилал
 4. Улаанбаатар хотын нэгдсэн дүн, Ахлах ангилал
 5. Архангай аймаг, Дунд ангилал
 6. Архангай аймаг, Ахлах ангилал
 7. Баян-Өлгий аймаг, Дунд ангилал
 8. Баян-Өлгий аймаг, Ахлах ангилал
 9. Баянхонгор аймаг, Дунд ангилал
 10. Баянхонгор аймаг, Ахлах ангилал
 11. Булган аймаг, Дунд ангилал
 12. Булган аймаг, Ахлах ангилал
 13. Говь-Алтай аймаг, Дунд ангилал
 14. Говь-Алтай аймаг, Ахлах ангилал
 15. Говьсүмбэр аймаг, Дунд ангилал
 16. Говьсүмбэр аймаг, Ахлах ангилал
 17. Дархан-Уул аймаг, Дунд ангилал
 18. Дархан-Уул аймаг, Ахлах ангилал
 19. Дорноговь аймаг, Дунд ангилал
 20. Дорноговь аймаг, Ахлах ангилал
 21. Дорнод аймаг, Дунд ангилал
 22. Дорнод аймаг, Ахлах ангилал
 23. Дундговь аймаг, Дунд ангилал
 24. Дундговь аймаг, Ахлах ангилал
 25. Завхан аймаг, Дунд ангилал
 26. Завхан аймаг, Ахлах ангилал
 27. Орхон аймаг, Дунд ангилал
 28. Орхон аймаг, Ахлах ангилал
 29. Өвөрхангай аймаг, Дунд ангилал
 30. Өвөрхангай аймаг, Ахлах ангилал
 31. Өмнөговь аймаг, Дунд ангилал
 32. Өмнөговь аймаг, Ахлах ангилал
 33. Сүхбаатар аймаг, Дунд ангилал
 34. Сүхбаатар аймаг, Ахлах ангилал
 35. Сэлэнгэ аймаг, Дунд ангилал
 36. Сэлэнгэ аймаг, Ахлах ангилал
 37. Төв аймаг, Дунд ангилал
 38. Төв аймаг, Ахлах ангилал
 39. Увс аймаг, Дунд ангилал
 40. Увс аймаг, Ахлах ангилал
 41. Ховд аймаг, Дунд ангилал
 42. Ховд аймаг, Ахлах ангилал
 43. Хөвсгөл аймаг, Дунд ангилал
 44. Хөвсгөл аймаг, Ахлах ангилал
 45. Хэнтий аймаг, Дунд ангилал
 46. Хэнтий аймаг, Ахлах ангилал
 47. Багануур дүүрэг, Дунд ангилал
 48. Багануур дүүрэг, Ахлах ангилал
 49. Багахангай дүүрэг, Дунд ангилал
 50. Багахангай дүүрэг, Ахлах ангилал
 51. Баянгол дүүрэг, Дунд ангилал
 52. Баянгол дүүрэг, Ахлах ангилал
 53. Баянзүрх дүүрэг, Дунд ангилал
 54. Баянзүрх дүүрэг, Ахлах ангилал
 55. Налайх дүүрэг, Дунд ангилал
 56. Налайх дүүрэг, Ахлах ангилал
 57. Сонгинохайрхан дүүрэг, Дунд ангилал
 58. Сонгинохайрхан дүүрэг, Ахлах ангилал
 59. Сүхбаатар дүүрэг, Дунд ангилал
 60. Сүхбаатар дүүрэг, Ахлах ангилал
 61. Хан-Уул дүүрэг, Дунд ангилал
 62. Хан-Уул дүүрэг, Ахлах ангилал
 63. Чингэлтэй дүүрэг, Дунд ангилал
 64. Чингэлтэй дүүрэг, Ахлах ангилал

Нэгдүгээр шатны нэгдсэн дүн

 1. Улаанбаатар хот, Дунд ангилал
 2. Улаанбаатар хот, Ахлах ангилал
 3. Архангай аймаг, Дунд ангилал
 4. Архангай аймаг, Ахлах ангилал
 5. Баян-Өлгий аймаг, Дунд ангилал
 6. Баян-Өлгий аймаг, Ахлах ангилал
 7. Баянхонгор аймаг, Дунд ангилал
 8. Баянхонгор аймаг, Ахлах ангилал
 9. Булган аймаг, Дунд ангилал
 10. Булган аймаг, Ахлах ангилал
 11. Говь-Алтай аймаг, Дунд ангилал
 12. Говь-Алтай аймаг, Ахлах ангилал
 13. Говьсүмбэр аймаг, Дунд ангилал
 14. Говьсүмбэр аймаг, Ахлах ангилал
 15. Дархан-Уул аймаг, Дунд ангилал
 16. Дархан-Уул аймаг, Ахлах ангилал
 17. Дорноговь аймаг, Дунд ангилал
 18. Дорноговь аймаг, Ахлах ангилал
 19. Дорнод аймаг, Дунд ангилал
 20. Дорнод аймаг, Ахлах ангилал
 21. Дундговь аймаг, Дунд ангилал
 22. Дундговь аймаг, Ахлах ангилал
 23. Завхан аймаг, Дунд ангилал
 24. Завхан аймаг, Ахлах ангилал
 25. Орхон аймаг, Дунд ангилал
 26. Орхон аймаг, Ахлах ангилал
 27. Өвөрхангай аймаг, Дунд ангилал
 28. Өвөрхангай аймаг, Ахлах ангилал
 29. Өмнөговь аймаг, Дунд ангилал
 30. Өмнөговь аймаг, Ахлах ангилал
 31. Сүхбаатар аймаг, Дунд ангилал
 32. Сүхбаатар аймаг, Ахлах ангилал
 33. Сэлэнгэ аймаг, Дунд ангилал
 34. Сэлэнгэ аймаг, Ахлах ангилал
 35. Төв аймаг, Дунд ангилал
 36. Төв аймаг, Ахлах ангилал
 37. Увс аймаг, Дунд ангилал
 38. Увс аймаг, Ахлах ангилал
 39. Ховд аймаг, Дунд ангилал
 40. Ховд аймаг, Ахлах ангилал
 41. Хөвсгөл аймаг, Дунд ангилал
 42. Хөвсгөл аймаг, Ахлах ангилал
 43. Хэнтий аймаг, Дунд ангилал
 44. Хэнтий аймаг, Ахлах ангилал
 45. Багануур дүүрэг, Дунд ангилал
 46. Багануур дүүрэг, Ахлах ангилал
 47. Багахангай дүүрэг, Дунд ангилал
 48. Багахангай дүүрэг, Ахлах ангилал
 49. Баянгол дүүрэг, Дунд ангилал
 50. Баянгол дүүрэг, Ахлах ангилал
 51. Баянзүрх дүүрэг, Дунд ангилал
 52. Баянзүрх дүүрэг, Ахлах ангилал
 53. Налайх дүүрэг, Дунд ангилал
 54. Налайх дүүрэг, Ахлах ангилал
 55. Сонгинохайрхан дүүрэг, Дунд ангилал
 56. Сонгинохайрхан дүүрэг, Ахлах ангилал
 57. Сүхбаатар дүүрэг, Дунд ангилал
 58. Сүхбаатар дүүрэг, Ахлах ангилал
 59. Хан-Уул дүүрэг, Дунд ангилал
 60. Хан-Уул дүүрэг, Ахлах ангилал
 61. Чингэлтэй дүүрэг, Дунд ангилал
 62. Чингэлтэй дүүрэг, Ахлах ангилал