Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Өмнөговь аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр
1 Эрдэнэбилэг, Очирбат Өмнөговь аймаг 10-р анги 4.0 1
2 Анхбаатар, Намуунзул Өмнөговь аймаг 1р сургууль 9-р анги 3.0 2
3 Буян-Очир, Энхнаран Өмнөговь аймаг 1 9-р анги 3.0 2
4 Мөнхтөр, Сэлэнгэ Өмнөговь аймаг 1-р сургууль 9-р анги 3.0 2
5 Хашбазар, Ашидбаяр Өмнөговь аймаг 1 10-р анги 3.0 2