Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Төв аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр
1 Цоггэрэл, Төрбат Төв аймаг 5-р сургууль 12-р анги 2.0 1
2 Baatar, Altantogos Төв аймаг ХЦАС 12-р анги 2.0 1
3 Цолмонбаатар, Чинхүсэл Төв аймаг Жаргалант 12-р анги 1.0 3
4 Энхбаатар, Норжмаа Төв аймаг Хүмүүн цогцолбор 12-р анги 1.0 3
5 Дорж, Хишгээ Төв аймаг Эрдэнэ ЕБС 12-р анги 0.0 5