Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Дархан-Уул аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр
1 Мөнх-Алдар, Монголжин Дархан-Уул аймаг ШУТИС лицей 12-р анги 1.0 1
2 Арвинболд, Төгөлдөрбуян Дархан-Уул аймаг ШУТИС Лицей 12-р анги 1.0 1
3 Бямбадорж, Номин-Эрдэнэ Дархан-Уул аймаг ШУТИС, ДаТС-ийн харьяа ЕБ-ийн ахлах сургууль 11-р анги 1.0 1
4 Түмээ, Оюунцэцэг Дархан-Уул аймаг ШУТИС, Дархан дахь Технологийн сургуулийн харьяа ЕБ-ын Ахлах сургууль Багш 1.0 1
5 Батжаргал, Марал Дархан-Уул аймаг ШУТИС-лицей 11-р анги 0.0 5
6 Гансүх, Марал Дархан-Уул аймаг Шутис 12-р анги 0.0 5
7 Баярсайхан, Тайванбат Дархан-Уул аймаг Шутис Лицей 11-р анги 0.0 5