Бүртгүүлэх Нэвтрэх

"Төв аймаг" дүн

Овог, нэр Аймаг, дүүрэг Сургууль Анги Оноо Байр ММО-57
1 Цоггэрэл, Төрбат Төв аймаг 5-р сургууль 12-р анги 0.0 1
2 Цолмонбаатар, Чинхүсэл Төв аймаг Жаргалант 12-р анги 0.0 1
3 Baatar, Altantogos Төв аймаг ХЦАС 12-р анги 0.0 1