Бүртгүүлэх Нэвтрэх

I шатны сонгон шалгаруулалтын хуваарь

Ахлах ангилал (11-12) 10-р сарын 30, 31-нд 9:00-10:30.

Дунд 2 ангилал (9-10) 10-р сарын 30, 31-нд 9:00-10:30.

Дунд 1 ангилал (6-8) 10-р сарын 30, 31-нд 11:00-12:30.

Бага 1 (1-2), Бага 2 (3-5), 10-р сарын 30-нд 13:00-14:00.

Ахлах дунд ангилалд өдөр бүр 8 бодлого, бага ангилал 6 бодлого бодно.

I шатны сонгон шалгаруулалтаар сурагчдыг байр эзлүүлэхгүй, зөвхөн дараагийн шатанд шалгарах сурагчдыг шалгаруулна. Шалгарах сурагчдын тоог олимпиадын хорооны хурлаар шийдвэрлэнэ.

Нийтэлсэн: 2021-10-26, Сүүлийн засвар: 2021-10-26