Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММОХ-оос зохион байгуулах математикийн олимпиадын хуваарь

2021-2022 оны хичээлийн жилийн олимпиадын хуваарийг шинэчилж гаргалаа.

Нэр Хэлбэр Хугацаа Тайлбар
I шатны сонгон шалгаруулалт Онлайн нөхөх тест 2021-10-30, 31 Сонирхсон бүх сурагчид, IMO, APMO, IGO, EGMO оролцох сурагчид заавал оролцох
IGO (Iranian Geometry Olympiad) Онлайн нөхөх тест 2021-11-05 I шатны сонгон шалгаруулалтын геометрийн бодлогуудын үр дүнгээр сонгох ба шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт сорилго зохион байгуулна.
EGMO сонгон шалгаруулалт Танхим 2022-01-28,29; 02-12,13 4 сурагч шалгарч EGMO-д цахимаар оролцоно.
Бүс, дүүргийн олимпиад (I даваа) Уламжлалт хэлбэрээр; онлайн, танхим хосолсон 2022-02-19 I шатнаас шалгарсан сурагчид, Дунд ангийн багш нар
IMO I шатны I сорил I өдөр Онлайн нөхөх тест 2022-03-12 Бүс, дүүргийн олимпиадад оролцсон (IMO-ийн бэлтгэлтэй) сурагчид анги харгалзахгүйгээр оролцож болно. Зөвхөн 1 ангиллаар зохион байгуулж ойролцоогоор 100 сурагч дараагийн сорилгод оролцоно.
IMO I шатны I сорил II өдөр Онлайн нөхөх тест 2022-03-13
IMO I шатны II сорил I өдөр Нөхөх тэст (танхимаар) 2022-03-19 IMO I шатны I сорилоос шалгарсан сурагчид оролцож ойролцоогоор 30 сурагч IMO-гийн үндсэн сорилгод оролцоно. I шатны II сорилгоос 30 сурагч шалгаруулахдаа I сорилын дүнг оролцуулж тооцохгүй. Эдгээр 30 сурагч ММО-58-ийн ахлах ангилалд албан ёсоор оролцох эрх авна.
IMO I шатны II сорил II өдөр Бичгийн шалгалт 2022-03-20
ММО-58 II даваа Уламжлалт хэлбэрээр, танхим 2022-04-04,05 УБ хотод дүүргийн олимпиадаас шалгарсан сурагчид, хөдөөд бүс, дүүргээс эрх авахгүй, сургуулиас шалгарч оролцоно. Дунд 1, Дунд 2, Ахлах, Багш гэсэн 4 ангиллаар зохион байгуулна.
EGMO I өдөр Онлайн бичгийн шалгалт 2022-04-08 EGMO сорилгоос шалгарсан 4 сурагч оролцоно.
EGMO II өдөр Онлайн бичгийн шалгалт 2022-04-09
IMO II шатны I сорил I өдөр Бичгийн шалгалт 2022-04-16 I шатнаас шалгарсан 30 сурагч оролцоно. II шатын сорилгууд болон ММО-58 ахлах ангиллын дүнгийн нийлбэрээр IMO-д оролцох 6 сурагчийг шалгаруулна.
IMO II шатны I сорил I өдөр Бичгийн шалгалт 2022-04-17
IMO II шатны II сорил I өдөр Бичгийн шалгалт 2022-04-23
IMO II шатны II сорил II өдөр Бичгийн шалгалт 2022-04-24
Доктор профессор Ц.Баясгалан агсны нэрэмжит Монголын Математикийн 58-р олимпиад Бичгийн шалгалт 2022-05-07,08 Аймаг, дүүрэг, хотоос шалгарсан багш, сурагчид болон IMO сорилгоос шалгарсан сурагчид оролцоно. 

Нийтэлсэн: 2021-10-26, Сүүлийн засвар: 2022-03-02