Бүртгүүлэх Нэвтрэх

EGMO сорилгод оролцогсдын анхааралд №2

EGMO сонгон шалгаруулалт №1-ын засалт үргэлжилж байна. Одоогоор 2, 6 бодлогын засалт дуусаагүй байна.

1-р өдрийн 3-р бодлого дээр ирж байгаа хүсэлтийг харгалзан үзэн комисс томилон материалууд болон, засалтыг дахин хянаж үзэхээр боллоо. I өдрийн бодлогууд-аас тус бодлогыг зассан шабломыг харж болно.

Математикийн олимпиадын материалыг засах болон дүгнэх нь мэргэжлийн үйл ажиллагаа байдаг тул аливаа хүсэлтээ өөрийн багштайгаа зөвлөлдсөний үндсэн дээр багшаараа дамжуулж гаргана уу. Хүсэлтийг egmo2022mon@gmail.com хаягаар авч байна.

Нэмэлт: Эхний шалгаруулалтын дүн гарч дууссан. 2022.02.06 14:13.

Нийтэлсэн: 2022-02-06, Сүүлийн засвар: 2022-02-06