Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бүс дүүргийн олимпиад №2

Бүс дүүргийн олимпиадад нэмэлтээр бүртгүүлэх багш сурагчид дараах зүйлсийг ирүүлнэ үү. Шаардлага хангаагүй сурагчдыг бүртгэхгүй болохыг анхаарна уу!

  1. mmo.mn-д бүртгүүлсэн бүртгэлийн дугаар. http://www.mmo.mn/accounts/profile/-ээс дугаараа харж болно.
  2. Нэмэлтээр бүртгүүлэх сурагчид бүс, дүүргийн олимпиадад байр эзэлсэн гэрчилгээний хуулбар эсвэл түүнтэй дүйх хэмжээний (УБ оноотой олимпиадууд) уламжлалт хэлбэрийн олимпиадад үзүүлсэн амжилтын батламжийн хуулбарыг ирүүлнэ.

Бүргэгдсэн багш, сурагчид

Бүртгүүлсэн багш нар (бүртгэл бүрэн бус байгаа нэмж бүртгэл явагдаж байна.)

Бага ангилалд тэнцсэн сурагчид

Дунд 1 ангилалд тэнцсэн сурагчид

Дунд 2 ангилалд тэнцсэн сурагчид

Ахлах ангилалд тэнцсэн сурагчид

Нийтэлсэн: 2022-02-11, Сүүлийн засвар: 2022-02-11