Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бүс дүүргийн олимпиад №5

Бүс, дүүргийн олимпиадын бодолт 2-р сарын 19-нд УБ-ийн цагаар 10:00-д эхэлнэ. Багш нарын бодолт 2-р сарын 20-нд УБ-ийн цагаар 10:00-д эхэлнэ.

Дунд 1 ангилал 150 минут, Дунд 2 ангилал 180 минут, Ахлах ангилал, Багшийн ангилал 210 минут бодолт хийнэ. Тус бүр 4 бодлого бодож хугацаа дуусах үед серверт бодолтоо хуулна.

Бага ангиллын сурагчид нөхөх тестийг онлайнаар гэрээсээ гүйцэтгэнэ. Бага ангилалд ямар нэг камерийн хяналт байхгүй. Бодох хугацаа 60 минут.

Дунд, Ахлах ангилаллын сурагчид дүүрэг, бүс хариуцсан хүнтэй холбогдож хэрхэн оролцох талаар мэдээлэл авна. Нэг сургуулиас олон сурагч оролцож байгаа тохиолдолд өөрийн сургууль дээрээ камерийн хяналттайгаар зохион байгуулах, цөөн сурагч бол гэрээсээ эсвэл дүүрэг, бүсээс зарласан газар очиж олимпиадад оролцох зэргээр шийдэж байгаа. Энэ нь дүүрэг, бүс бүрд өөр, өөрөөр зохион байгуулагдаж байгаа тул одоогоор хэрхэн оролцохоо мэдэхгүй байгаа бол өөрийн багшаар дамжуулан бүс, дүүрэг хариуцсан хүнтэй холбогдож лавлаарай.

Дунд, Ахлах ангийн сурагчид ямар нэг байдлаар эсвэл нэгдсэн камерийн хяналтад орно, эсвэл сургууль дээрээ оролцох ёстой. Ямар нэг байдлаар хяналтад хамрагдаагүй сурагчдийн дүнг хүчингүйд тооцно. Иймд ямар байдлаар хамрагдахаа мэдэхгүй тохиолдолд дээр дурдсан бүс, дүүрэг хариуцаж буй хүнээс лавлаж асуугаарай.

Нийтэлсэн: 2022-02-17, Сүүлийн засвар: 2022-02-17