Бүртгүүлэх Нэвтрэх

EGMO сорилгын урьдчилсан дүн

EGMO сорилгын урьдчилсан дүн гарлаа. Оноог дахин хянуулах хүсэлтэй хүмүүс багштайгаа зөвлөлдсөний үндсэн дээр egmo2022mon@gmail.com хаяг руу хүсэлтээ явуулна уу.

http://www.mmo.mn/olympiads/results/egmo/

Нийтэлсэн: 2022-02-18, Сүүлийн засвар: 2022-02-18