Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бүс дүүргийн олимпиад №7, Маш чухал

Сурагчдын бодолт УБ-ийн цагаар 19-ны өдрийн 10 цагт эхэлнэ. Багш нарын бодолт 20-ны өдрийн 10 цагт эхэлнэ. Үүнээс өмнө бүс дүүргийн олимпиадад оролцогч нийт багш сурагчид дараах зүйлстэй заавал танилцаарай.

 1. Оролцогч бүр өөрийн www.mmo.mn-д бүртгүүлсэн ID дугаарыг мэдэж байх. Олимпиадад оролцохын өмнө сайтад саадгүй нэвтэрч байгаа эсэхээ шалгах.
 2. Оролцогч бүр өөрийн нэрийг нэрсийн жагсаалтад байгаа эсэхийг шалгах.
  1. Бага ангилалд оролцох сурагчид
  2. Дунд 1 ангилалд оролцох сурагчид
  3. Дунд 2 ангилалд оролцох сурагчид
  4. Ахлах ангилалд оролцох сурагчид
  5. Багшийн ангилалд оролцох багш нар
 3. Бага ангиллын сурагчид олимпиадад цахимаар оролцоно. Дунд, ахлах болон багшийн ангилал шалгалтын төвүүдэд зохион байгуулагдана.
 4. Дунд, ахлах болон багшийн ангилалд оролцогчид олимпиадад оролцох газраа урьдчилж мэдсэн байх ба зохион байгуулагчийн заасан цагт очиж оролцоно. Оролцох газраа мэдэхгүй бол бүс, дүүрэг хариуцсан хүнтэй холбогдож лаваарай. Холбогдох мэдээллийг нь өмнө нь оруулсан.
 5. Хэрвээ тухайн бүс, дүүрэгт нэгдсэн байдлаар зохион байгуулаагүй бол олимпиадад цахимаар оролцоно. Энэ тохиолдолд ZOOM,  Microsoft teams аппликэйшн суулгаж онлайнаар холбогдох бэлтгэлтэй байна. Цахимаар бол 09:30 гэхэд холбогдож камер шаардлага хангаж байгаа эсэхийг шалгуулах ба шалгалтын туршид хянагч багшийн зааврыг биелүүлэх үүрэгтэй. Холбогдох линкийг www.mmo.mn сайтад байршуулсан байна.
 6. Оролцогч бүр халдвар хамгааллын дэглэмийг чанд сахина. Хэрвээ ковидын халдвар авсан нь тогтоогдсон бол нотлох баримтын үндсэн дээр цахимаар сорилгод оролцож болно. Энэ тохиолдол нотлох баримтыг бодолттой хавсаргаж имэйлээр явуулна.
 7. Цахимаар оролцож байгаа багш сурагчид шалгалтын цаг дууссанаас хойш 5 минутын дотор дараах имэйл хаягууд руу өөрийн бодолтыг илгээнэ. Энэ нь шалгалтын үндсэн эх материалд тооцогдох тул заавал илгээх шаардлагатай. Түүнчлэн шалгалтын явцад учирч болзошгүй техникийн саатлыг (веб сервер унах зэрэг) тооцон дараах имэйл хаягуудыг тусд нь тэмдэглэж хадгалаарай.
  1. Бага ангилал mmo58baga@gmail.com (зөвхөн ямар нэг саатлын улмаас хариултаа онлайнаар илгээж чадаагүй гэж үзвэл өөрийн хариултууд болон ID-г бичиж явуулна.)
  2. Дунд 1 ангилал mmo58dund1@gmail.com
  3. Дунд 2 ангилал mmo58dund2@gmail.com
  4. Ахлах ангилал mmo58ahlah@gmail.com
  5. Багш нар mmo58bagsh@gmail.com
 8. Шалгалтын төвд очиж оролцож байгаа багш сурагчдын хувьд өөрсдийн материалын зургийг хянагч багшийн хяналт дор авч дээрх хаягуудаас аль тохирох руу нь илгээгээд, дараа нь 2 цагийн дотор http://www.mmo.mn/olympiads/ хаягаар системд оруулна. Системд хуулсан материал нь эх материалтайгаа тохирч байх ёстой. Тохироогүй тохиолдолд олимпиадаас хасах хүртэл арга хэмжээ авна. Хэрвээ зургийг ямар нэг байдлаар оруулах боломжгүй бол тусгай тэмдэглэл хийлгэж хянагч багшид хураалгана. Энэ тохиолдолд материалыг хянагч багш дээр дурдсан хаягаар илгээнэ.
 9. Бодолт бүрийг тусдаа цаасан дээр бичих ба цаас бүр дээр бодлогын дугаар, хуудасны тоо (2-1 гэх мэтээр) болон өөрийн ID-г тодоор бичиж тэмдэглэсэн байна.

Нийтэлсэн: 2022-02-18, Сүүлийн засвар: 2022-02-18