Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бүс, дүүргийн багш нарын олимпиад

Бүртгүүлсэн багш нарын нэрсийн жагсаалт:

http://www.mmo.mn/accounts/users/8/

Тус жагсаалтад ороогүй багш нар зөвхөн танхимаар оролцож болох ба энэ тохиолдолд 15:00 цагаас өмнө mmo58burtgel@gmail.com хаяг руу www.mmo.mn-д бүртгүүлсэн ID-гаа явуулж бүртгүүлнэ.

Багш нар мэдээллээ оруулахдаа анги хэсэгт: багш, ангилал хэсэгт: бусад гэж сонгоно.

Мэдээллээ зөв оруулсан бол:

http://www.mmo.mn/olympiads/

 хэсэгт багш нарын олимпиадын линк харагдаж байх ёстой.

Бодолт дуусах үед mmo58bagsh@gmail.com руу бодолтынхоо зургийг илгээж материалаа баталгаажуулна.

Онлайнаар шууд оролцож байгаа багш нар бодолтын үед материалаа шууд системд оруулах бөгөөд давхар имэйлээр материал явуулж баталгаажуулна. Системд материалаа оруулж амжаагүй тохиолдолд танхимаар оролцож байгаа багш нарын хамт системд оруулж болно.

Танхимаар оролцож байгаа багш нар 15:00-18:00 хооронд системд материалаа хуулна.

Онлайнаар оролцож байгаа багш нар:

https://us02web.zoom.us/j/4422824091?pwd=MUdWK3paL3F4ZFNzMTNtMXpUN2RzUT09

хаягаар холбогдож хяналтад орно.

Нийтэлсэн: 2022-02-20, Сүүлийн засвар: 2022-02-20