Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бүс, дүүргийн олимпиадын дүн

Бүс, дүүргийн олимпиадын засалт 7 хоног орчим үргэлжилнэ гэж тооцож байна.

Засалтыг ММОХ-оос томилогдсон бодлогын ахлагч, тухайн бүс дүүргийн багш нарын хамтаар онлайнаар гүйцэтгэнэ. Бодлогуудын засалтыг

https://www.dropbox.com/s/vtpubfwhs35ayx0/2022-I-bodolt.pdf?dl=0-д байгаа онооны схемийн дагуу засах бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл бодлогын ахлагч онооны схемд нэмэлт засвар оруулна.

Ангилал тус бүрийн дүнг

Багшийн ангилал: http://www.mmo.mn/olympiads/results/59/

Ахлах ангилал (11-12): http://www.mmo.mn/olympiads/results/58/

Дунд 2 (9-10) ангилал: http://www.mmo.mn/olympiads/results/57/

Дунд 1 (6-8) ангилал: http://www.mmo.mn/olympiads/results/56/

холбоосуудаар үзээрэй. Засалт дууссаны дараа дүнтэй холбоотой санал, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэнэ.  Иймд та бүхэн манай веб хуудсанд гарах мэдээллийг тогтмол шалгаарай.
 

Нийтэлсэн: 2022-02-21, Сүүлийн засвар: 2022-02-21