Бүртгүүлэх Нэвтрэх

IMО-63, I шатны сорилго, шалгарсан сурагчид

IMO-63, I шатны сорил 3-р сарын 12, 13-нд зохион байгуулагдаж дүнгээ гаргалаа. Хоёр өдрийн сорилоор 12 ба түүнээс дээш оноо авсан сурагчдыг II шатны сорилгод хамруулахаар боллоо. Шалгарсан сурагчдын нэрсийг http://www.mmo.mn/accounts/users/10/ холбоосоор орж үзнэ үү.

Эхний өдрийн дүн

Хоёр дахь өдрийн дүн

II шатын сорил 3-р сарын 19, 20-нд танхимаар зохион байгуулагдана.

Нийтэлсэн: 2022-03-14, Сүүлийн засвар: 2022-03-14