Бүртгүүлэх Нэвтрэх

IMO-63, II шатны сорилгын дүн

II шатны II сорилгын засалтыг онлайнаар гүйцэтгэнэ. Оноо болон сорилгын нэгдсэн дүнг http://www.mmo.mn/olympiads/results/67/ -ээс харж болно.

Жич: Засалт дууссаны дараа бодлого хамгаалах хүсэлт авна. Засалт 3-р сарын 24-нд дуусахаар байгаа тул 25-ны өдөр онлайнаар хүсэлт авна. Хүсэлт авах имэйл хаягыг зарлана. Хүсэлтүүдийг нэгдсэн байдлаар хэлэлцээд эцсийн дүнг зарлана.

Нийтэлсэн: 2022-03-20, Сүүлийн засвар: 2022-03-20