Бүртгүүлэх Нэвтрэх

УБ хотын математикийн олимпиад удирдамж

Улсын математикийн 58-р олимпиадын II даваа

МУГБ С. Цагааны нэрэмжит УБ хотын математикийн олмпиадын удирдамж

Зорилго: УМО-58-ын III даваанд оролцох нийслэлийн багш, сурагчдыг тодруулах, хотын аваргуудыг тодруулах.

Ангилал:

“Дунд 1” (6-8-р ангийн сурагчид),

“Дунд 2” (9-10-р ангийн сурагчид),

“Ахлах” (11-12-р ангийн сурагчид),

“Багш” ангилал.

Хугацаа:

“Дунд 1” ангилал 2022 оны 4-р сарын 4-нд 10:00 цагаас эхэлнэ.

“Дунд 2”, “Ахлах”, “Багш” ангилал 2022 оны 4-р сарын 4, 5-нд 10:00 цагаас эхэлнэ.

Зохион байгуулах газар: СБД-ийн 1-р сургууль.

Хамрах хүрээ: 2022 оны 2-р сард бүс дүүргийн олимпиадад оролцож II даваанд оролцох эрх авсан багш, сурагчид. Оролцох багш сурагчдын жагсаалтыг www.mmo.mn сайтад гаргасан.

Бодлого дэвшүүлэх, засах: Олимпиадад бодлого дэвшүүлэх, засах ажлыг ММОХ хариуцан хийнэ.

УМО-ын III даваанд шалгарах багш сурагчид:

“Дунд 2” ангиллын эхний 15-д орсон 10-р ангийн сурагч, эхний 30-д орсон 9 буюу түүнээс доош ангийн сурагч, “Ахлах” ангиллын эхний 12-д орсон 12-р ангийн сурагч, эхний 24-д орсон 11 буюу түүнээс доош ангийн сурагч, “Багш” ангиллын эхний 3 байрт УМО-ын III даваанд оролцох эрх олгоно. IMO сорилго, дүүргийн олимпиадаас УМО-ын III даваанд оролцохоор шалгарсан багш, сурагч дээрх квотод багтсан тохиолдолд эрхийг дараагийн оролцогчид шилжүүлэхгүй. Өөрөөр хэлбэл “Дунд 2” ангилалд 31-р байрт орсон 9-р ангийн сурагч, 16-р байрт орсон 10-р ангийн сурагч, “Ахлах” ангилалд 25-р байрт орсон 11-р ангийн сурагч, 13-р байрт орсон 12-р ангийн сурагчид ямар ч тохиолдолд УМО-ын III даваанд орох эрх олгохгүй. Шалгарсан багш, сурагчдын дүн болон материалыг www.mmo.mn сайтад байршуулна. Зохион байгуулагчид байр шалгарсан сурагчдын материалыг сурагчид руу имэйлээр илгээж, сурагчид тогтоосон хугацаанд багтан системд материалаа оруулна.

Нийтэлсэн: 2022-03-25, Сүүлийн засвар: 2022-03-25