Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Материал оруулах (зөвхөн УБ хот)

УБ хотын олимпиадад оролцсон сурагчид өөрсдийн материалаа дараах зааврын дагуу системд оруулна.

1. Хэрвээ өөрийн материалын зургийг авсан бол олимпиадад оролцох линкээр орж өөрийн оролцсон ангиллыг зөв сонгоод материалаа оруулна.

2. Хэрвээ материалын зургийг өөрөө аваагүй бол энд тавигдах линкээр орж өөрийн материалыг татан авч системд оруулна. 

I өдрийн материал

II өдрийн материал

3. 5-ны өдрийн бодолтыг системд 15:30-20:30 хооронд оруулна.

4. Бодлого хамгааллалтын зарыг засалт дууссаны дараа гаргана. Өнөөдөр буюу 4-ны өдөр аль нэг ангийн бодлого хамгаалалт болохгүй.

Нийтэлсэн: 2022-04-04, Сүүлийн засвар: 2022-04-04