Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Дүгнэх аргачлал (II даваа)

I өдрийн дүгнэх аргачлал-ыг эндээс үзнэ үү.

Ахлах ангийн бодлогын дүгнэх аргачлалыг шинээр нэмж оруулсан.

Багшийн 2-р бодлогын дүгнэх аргачлалд нэмэлт засвар оруулсан. 21:58

II өдрийн дүгнэх аргачлал-ыг эндээс үзнэ үү.

Нийтэлсэн: 2022-04-05, Сүүлийн засвар: 2022-04-05