Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Хотын олимпиадын дүн, бодлого хамгаалалт

Олимпиадын дүн:

Дунд 1 ангиллын дүн

Дунд 2 ангиллын нэгдсэн дүн

Ахлах ангиллын нэгдсэн дүн

Багшийн ангиллын нэгдсэн дүн

Сурагчдын Дунд 1, Дунд 2, Ахлах ангилал тус бүрд Алтан медаль - 1, Мөнгөн медаль - 4, Хүрэл медаль 7 - г тус тус олгоно. Багш нарын эхний 3 байр медальтай.

Бодлого хамгаалах хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч дууслаа. Онлайнаар бодолтыг хянаад маргаантай материал үлдсэн тохиолдолд биеээр ирж хамгаалах хуваарь гаргаж мэдэгдэнэ. 

Бодлого хамгаалалтын хүсэлтийг 04-06-ны өдөр 09:00-15:00 цагт онлайнаар авна. Бодлого хамгаалах хүсэлтээ Нэмэлт материал оруулах линкээр орж ирүүлнэ. Хүсэлтийг дүгнэх аргачлалын дагуу тодорхой үндэслэлтэй гаргана. Сурагчдын хувьд өөрийн багштай зөвлөлдсөний үндсэн дээр хүсэлт гаргахыг хүсье. Маргааныг онлайнаар шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд биеээр уулзаж шийдвэрлэнэ.

Нийтэлсэн: 2022-04-05, Сүүлийн засвар: 2022-04-06