Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Танхимд ирж бодлого хамгаалах тухай

Хотын олимпиадын маргаантай байгаа бодолтуудыг шийдвэрлэх зорилгоор танхимаар бодлого хамгаалалт зохион байгуулна. Маргаантай байгаа материалуудыг хянаж үзээд утсаар холбогдож дүнг мэдээлэх бөгөөд шаардлагатай гэвэл танхимд ирж бодлого хамгаална. Иймд багш сурагчид өөрийн www.mmo.mn-д бүртгэлтэй утсыг зөв эсэх, гаднаас дуудлага авч байгаа эсэхийг шалгаарай.

А2, Б2, Б5  бодлогууд дээр онлайн хамгаалах хүмүүс 16-17 цагийн хооронд Түшээ Дээд сургуулийн 308-д ирнэ үү.

Нийтэлсэн: 2022-04-09, Сүүлийн засвар: 2022-04-09