Бүртгүүлэх Нэвтрэх

IMO бэлтгэл, эхний хичээл

IMO-63 бэлтгэл 4-р сарын 19-нд 13:00-16:00 цагт 11-р сургуулийн 303 тоот ангид эхэлнэ. Өмнө зарласан ёсоор IMO I шатны сорилгод 20 буюу түүнээс дээс оноо авсан сурагчид оролцох боломжтой.

Нийтэлсэн: 2022-04-17, Сүүлийн засвар: 2022-04-17