Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бодлогын материал системд оруулах, бодлого хамгаалалт

Олимпиадын эхний өдрийн бодлогууд системд орсон. Багш, сурагчид материалаа маргааш 16:00 цагаас хойш системд оруулна. 2 дахь өдрийн дүн гарсны дараа бодлого хамгаалах хүсэлтийг онлайнаар авна.

Дунд ангиллын бодлогууд

Ахлах ангиллын бодлогууд

Багшийн бодлогууд

Нийтэлсэн: 2022-05-07, Сүүлийн засвар: 2022-05-07