Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бодлого хамгаалах хүсэлт гаргах заавар

Математикийн олимпиадын бодлого хамгаалах процесс нь хамгийн төвөгтэй, багш, сурагч, комиссын гишүүд гэсэн бүх талдаа хүндрэлтэй хэсэг байдаг тул та бүхэн дараах зааврын дагуу хүсэлтээ гаргаж асуудлаа шийдүүлэх шаардлагатай.

  1. Бодлогын дүгнэх аргачлалтай танилцах:

    I өдрийн дүгнэх аргачлал

    II өдрийн дүгнэх аргачлал

  2. Дүгнэх аргачлалд заагдсан оноог авсан эсэхээ шалгах. Хэрвээ заагдсан оноог аваагүй бол оноо авах заалтыг хүсэлтдээ ишлээд хэдэн оноо нэмж авах хүсэлтээ тодорхой бичнэ.
  3. Хэрвээ дүгнэх аргачлалд таны гаргасан үр дүн байхгүй бол уг үр дүнд яагаад оноо олгох ёстойг тайлбарлана. Өөрөөр хэлбэл таны гаргасан санаагаар бодлого бодогдож байгаа, таны гаргасан үр дүн дүгнэх аргачлалд байгаа ямар үр дүнтэй эквивалент болохыг тайлбарлах шаардлагатай гэсэн үг юм. Энэ тохиолдолд бодлого засагч өргөдлийг хүлээн авч хянаад шаардлагатай тохиолдолд бодлого зохиогч, анги хариуцсан даамалтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр дүгнэх аргачлалд зохих өөрчлөлт оруулсны дараа л дүнд өөрчлөлт оруулна. Иймд удирдагч багш нартайгаа зөвлөлдөж өөрийн бодолтод бүрэн итгэлтэй болсоны дараа өргөдлөө бичиж ирүүлээрэй.
  4. Онлайн хүсэлтээ сурагч өөрийн эрхээр системд нэвтэрсний дараа гараар бичиж оруулна. Онлайн хүсэлт гаргах боломжгүй тохиолдолд 5-р сарын 9-ны 10:00-13:00 хооронд 11-р сургууль дээр ирж хүсэлт гаргана.
  5. Онлайн хүсэлтийг 5-р сарын 9-ны 13:00 цаг хүртэл http://www.mmo.mn/olympiads/supplements/ холбоосоор гаргана.
  6. Бодлого хамгаалалтыг багийн ахлагч багш эсвэл бэлтгэсэн багш биеэр ирж хийнэ. Аймаг, дүүрэгт харъяалалгүй сурагчдын бэлтгэсэн багш нь хамгаалалтад оролцож болно.

ММО-58 засалтын комисс.

Нийтэлсэн: 2022-05-08, Сүүлийн засвар: 2022-05-08