Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Олимпиадын медалийн тоог тогтоох журам

Дунд болох ахлах ангийн сурагчдын ангилалд медалийг дараах дүрмээр олгоно.

1. Оролцогчдын амжилтыг 6 бодлогын нийлбэр оноогоор тооцно. (Өндөр оноотой бол өндөр амжилттай, тэнцүү оноотой бол тэнцүү амжилттай байна)

2. Алтан медалийн тоо 1-ээс цөөнгүй 2-оос олонгүй байхаар хамгийн цөөн алтан медаль өгнө.

3. Алт мөнгөн медалийн тоо нийлээд 5-аас цөөнгүй 8-аас олонгүй байхаар хамгийн цөөн мөнгөн медаль өгнө.

4. Алт, мөнгө, хүрэл медалийн тоо нийлээд 14-өөс цөөнгүй 18-аас олонгүй байхаар хамгийн цөөн хүрэл медаль өгнө.

5. 2-4 нөхцөлийг хангахаар медаль өгөх боломжгүй бол медалийн хуваарилалтыг ММОХ шийднэ.

Энэ журмыг ММО-55-ийн үеэр ММОХ-ны мэргэжлийн хороогоор хэлэлцэж тогтсон юм.

Нийтэлсэн: 2022-05-09, Сүүлийн засвар: 2022-05-09