Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бүртгэлийн хуудас

150-аас хэтрэхгүй тооны тэмдэгт. Зөвхөн үсэг, цифр ба @/./+/-/_ тэмдэгт.
  • Таны нууц үг хувийн мэдээлэлтэй тань хэт адил байж болохгүй.
  • Таны нууц үг дор хаяж 8 тэмдэгтээс бүрдэх ёстой.
  • Таны нууц үг өргөн ашигладаг нууц үг байж болохгүй.
  • Таны нууц үг дан цифрүүдээс тогтож болохг.
Өмнөх нууц үгээ давтан оруулж баталгаажуулаарай.