Бүртгүүлэх Нэвтрэх

← 2021-2022
Нэр Ангилал Бодлогууд
1 Ираны геометрийн 9-р олимпиад, Чөлөөт Дунд ангийн багш   Бодлогууд үзэх
2 Ираны геометрийн 9-р олимпиад, 11-12 анги Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
3 ММО-59, I даваа, 11-12-р анги Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
4 EGMO-2023 сонгон шалгаруулалт №1 Ахлах (11-12)   Бодлогууд үзэх
5 Ираны геометрийн 9-р олимпиад, 9-10 анги Дунд 2 (9-10)   Бодлогууд үзэх
6 ММО-59, I даваа, 9-10-р анги Дунд 2 (9-10)   Бодлогууд үзэх
7 Ираны геометрийн 9-р олимпиад, 7-8 анги Дунд 1 (7-8)   Бодлогууд үзэх
8 ММО-59, I даваа, 7-8-р анги Дунд 1 (7-8)   Бодлогууд үзэх
9 ММО-59, I даваа, 5-6-р анги Бага 2 (5-6)   Бодлогууд үзэх