Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Тестийн сорилгодоо оролцоорой!

Олимпиад цэсний Олимпиадад оролцох хэсэгт тестийн сорилгууд тавигдсан. Бүх сурагчдыг тестийн сорилгод оролцож програмтай танилцахыг зөвлөж байна.

Нийтэлсэн: 2021-10-27, Сүүлийн засвар: 2021-10-27