Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бодлого хамгаалалт

Системд оруулж чадаагүй материал, бодлого хамгаалах хүсэлтийг 3-р сарын 1-ны 20 цаг хүртэл хүлээн авна.

Бодолтоо оруулж чадаагүй имэйлээр илгээсэн хүмүүс дараах холбоосоор материалаа нэмж оруулаарай. Бид имэйлтэй тулгаж шалгаад үндсэн бодолт руу нэмэх болно.

Бодлого хамгаалах хүсэлт явуулах бол өргөдлөө бичээд хамгаалах бодлогынхоо материалд нэмж оруулаарай.

Бодлого хамгаалах хүсэлтийг гаргахдаа дараах зүйлсийг анхаарна уу:

  1. Хүсэлт гаргахын өмнө өөрийн багштай эсвэл математикийн олимпиадад амжилттай оролцож байсан хэн нэг оролцогчтой заавал зөвшилцөж ярилцсан байна.
  2. Хүсэлт нь тодорхой үндэслэлтэй байна. Өөрөөр хэлбэл бүтэн бодолт байсан, бодлогын онооны схемийн аль заалтыг хангаж байгаа эсвэл аль заалттай эквивалент үр дүнд хүрсэн талаараа тодорхой бичсэн байна.
  3. Хүсэлтийг бодлого тус бүрээр гаргана.
  4. Бодлого хамгаалах үйл явц нь хоёр талын зөвшилцлийн үндсэн дээр явагдах процесс болохыг анхаарна уу.
  5. Бодлого хамгаалах хүсэлтийг тухайн бодлогыг ахалж засаж байгаа ахлагч хянах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд бодлого зохиогчтой зөвлөлдөж онооны схемийг өөрчилнө. Онооны схемийн өөрчлөлтийг https://www.dropbox.com/s/vtpubfwhs35ayx0/2022-I-bodolt.pdf?dl=0 -ээс шалгаж болно.

Бодолтоо оруулах болон хүсэлт гаргахдаа дараах линкийг ашиглаарай.

http://www.mmo.mn/olympiads/supplements/

Нийтэлсэн: 2022-02-25, Сүүлийн засвар: 2022-03-01