Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Бүс дүүргийн олимпиадын дүн

Баруун ба зүүн бүсийн дүн эцэслэн гараагүй байна. Дүн гарсан үед шалгарсан сурагчдын нэрсийг нэмж зарлана.

Говийн бүсээс А.Үүрийнтуяа (Өвөрхангай аймаг, Мэргэд, 11-р анги), Б.Дөлгөөн (Баянхонгор аймаг, Алгоритм, 11-р анги), Б. Оюунгэрэл (Өвөрхангай аймаг, 2-р сургууль, 11-р анги) нар ахлах ангилалд тэргүүлж ММО-58-д оролцох эрх авлаа. Дунд ангилалд эрх авах сурагч хараахан гарсангүй.

Төвийн бүсээс Б.Улсболд (Хөвсгөл аймаг, Дэлгэрмөрөн цогцолбор, 12-р анги), Б.Дугаржанцан (Хөвсгөл аймаг, Эрдмийн далай, 11-р анги) нар шалгарч ММО-58-д оролцох эрх авлаа. Дунд ангилалд Б.Дөлгөөнмөрөн (Хөвсгөл аймаг, Дэлгэрмөрөн, 10-р анги), Б.Гүр-Аранз (Орхон аймаг, Эрдмийн сан, 9-р анги) нарт ММО-58-д оролцох эрх олгож байна.

Нийт эрх авсан сурагчиддаа ММО-58-д өндөр амжилт гаргахыг хүсье!

Баруун бүс
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал
Говийн бүс
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал
Төвийн бүс
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал
Зүүн бүс
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал

Дүүргийн олимпиадад анги (ангилал биш) тус бүрийн эхний 10 байрт шалгарсан багш, сурагчид хотын олимпиадад оролцоно. Оноо тэнцсэн тохиолдолд 10-тай аль ойрхон тоогоор тасална. Жишээ нь 8-12-р байрны сурагчид оноо тэнцсэн тохиолдолд 12 сурагч, 8-13-р байрны сурагчид оноо тэнцсэн тохиолдолд 8 сурагч хотын эрх авна. 

Одоогоор Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргийн дүн эцэслэж гараад байна. Сүхбаатар дүүргийн хувьд ахлах ангилалд 15, дунд 2 ангилалд 20, дунд 1 ангилалд 25 хүртэл сурагч анги тус бүрээс шалгарч хотын олимпиадад оролцоно. СБД-ийн дүн нэрэмжит бодлогоо оруулж тооцох тул тусдаа дүүрэг дээрээ гарсан.

Дүнгийн явцыг та бүхэн доорх линкүүдээр орж шалгаж болно. Улаан эсвэл шар өнгөөр тодруулсан нь дахин хянагдаж байгаа эсвэл засагдаагүй материалуудын дүн юм.

Дүн эцэслэж гарах үед хот, улсын олимпиадад оролцох сурагчдын нэрсийг гаргана.

Багануур, Багахангай, Налайх
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал
Сүхбаатар дүүрэг
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал
Чингэлтэй дүүрэг
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал
Баянгол дүүрэг
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал
Сонгинохайрхан дүүрэг
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал
 
Баянзүрх дүүрэг
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал
Хан-Уул дүүрэг
 1. Багшийн ангилал
 2. Ахлах (11-12) ангилал
 3. Дунд 2 (9-10) ангилал
 4. Дунд 1 (6-8) ангилал
 

Нийтэлсэн: 2022-02-28, Сүүлийн засвар: 2022-03-03