Бүртгүүлэх Нэвтрэх

IMO I шатны II сорилгын урьдчилсан дүн

IMO I шатны II сорилгын урьдчилсан дүн гарлаа. Хоёр өдрийн нийлбэр дүнг дараах холбоосоор үзээрэй.

http://www.mmo.mn/olympiads/results/imo/63/second/

Бодлого хамгаалах хүсэлтийг 3-р сарын 25-ны өдрийн 17 цаг хүртэл mmo58ahlah@gmail.com хаягаар авна. Хүсэлтэд өөрийн овог нэр, ID, оноо авах үндэслэл, бодлогын дугаарыг тодорхой бичиж ирүүлнэ.

Хамгаалалт дууссаны дараа шалгаруулах комисс хуралдаж дараагийн шатны сорилгод оролцох сурагчдын онооны босгыг тогтоно.

Нийтэлсэн: 2022-03-24, Сүүлийн засвар: 2022-03-25