Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Материал системд оруулах

Багш, сурагчид өөрсдийн материалыг 16:00-24:00-ийн хооронд системд оруулна. Материалыг 9-ны 13 цаг хүртэл оруулж болно. Өөрийн оролцсон ангилалыг зөв сонгох шаардлагатайг анхаарна уу!

Дунд ангилал материал оруулах

Ахлах ангилал материал оруулах

Багш материал оруулах

Бодлого хамгаалах хүсэлтийг тусд нь зааврын дагуу оруулах ёстой тул хамгаалах хүсэлтийг зааврын дагуу оруулаарай! Хугацааг 24 цаг хүртэл сунгалаа.

Нийтэлсэн: 2022-05-08, Сүүлийн засвар: 2022-05-08