Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он, F (11-12) ангилал

1. Бодлого №1

2. Бодлого №2

3. Бодлого №3

4. Бодлого №4

5. Бодлого №5