Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Нэр Ангилал Бодлогууд
1 EGMO-2024 сонгон шалгаруулалт №1 F (11-12)   Бодлогууд үзэх
2 EGMO-2024 сонгон шалгаруулалт №2 F (11-12)   Бодлогууд үзэх
3 IMO-65 сорилго №1 F (11-12)   Бодлогууд үзэх
4 IMO-65 сорилго №2 F (11-12)   Бодлогууд үзэх
5 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он D (7-8)   Бодлогууд үзэх
6 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он E (9-10)   Бодлогууд үзэх
7 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он F (11-12)   Бодлогууд үзэх
8 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он T (ДБ)   Бодлогууд үзэх
9 ММО-60, III даваа, E ангилал E (9-10)   Бодлогууд үзэх
10 ММО-60, III даваа, F ангилал F (11-12)   Бодлогууд үзэх
11 ММО-60, III даваа, Т ангилал T (ДБ)   Бодлогууд үзэх
12 ММО-60, II даваа II шат, D ангилал D (7-8)   Бодлогууд үзэх
13 ММО-60, II даваа II шат, E ангилал E (9-10)   Бодлогууд үзэх
14 ММО-60, II даваа II шат, F ангилал F (11-12)   Бодлогууд үзэх
15 ММО-60, II даваа II шат, S ангилал S (ББ)   Бодлогууд үзэх
16 ММО-60, II даваа II шат, T ангилал T (ДБ)   Бодлогууд үзэх
17 ММО-60, II даваа I шат C (5-6)   Бодлогууд үзэх
18 ММО-60, II даваа I шат D (7-8)   Бодлогууд үзэх
19 ММО-60, II даваа I шат E (9-10)   Бодлогууд үзэх
20 ММО-60, II даваа I шат F (11-12)   Бодлогууд үзэх
21 ММО-60, II даваа I шат S (ББ)   Бодлогууд үзэх
22 ММО-60, II даваа I шат T (ДБ)   Бодлогууд үзэх
23 ММО-60, I даваа C (5-6)   Бодлогууд үзэх
24 ММО-60, I даваа D (7-8)   Бодлогууд үзэх
25 ММО-60, I даваа E (9-10)   Бодлогууд үзэх
26 ММО-60, I даваа F (11-12)   Бодлогууд үзэх
27 ММО-60, Бэлтгэл даваа C (5-6)   Бодлогууд үзэх
28 ММО-60, Бэлтгэл даваа D (7-8)   Бодлогууд үзэх
29 ММО-60, Бэлтгэл даваа E (9-10)   Бодлогууд үзэх
30 ММО-60, Бэлтгэл даваа F (11-12)   Бодлогууд үзэх