Бүртгүүлэх Нэвтрэх

← 2021-2022
Нэр Ангилал Бодлогууд
1 EGMO-2023 сонгон шалгаруулалт №1 F (11-12)   Бодлогууд үзэх
2 EGMO-2023 сонгон шалгаруулалт №2 F (11-12)   Бодлогууд үзэх
3 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад B (3-4)   Бодлогууд үзэх
4 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад C (5-6)   Бодлогууд үзэх
5 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад D (7-8)   Бодлогууд үзэх
6 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад E (9-10)   Бодлогууд үзэх
7 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад F (11-12)   Бодлогууд үзэх
8 ММО-59, I даваа C (5-6)   Бодлогууд үзэх
9 ММО-59, I даваа D (7-8)   Бодлогууд үзэх
10 ММО-59, I даваа E (9-10)   Бодлогууд үзэх
11 ММО-59, I даваа F (11-12)   Бодлогууд үзэх
12 ММО-59, II даваа I шат C (5-6)   Бодлогууд үзэх
13 ММО-59, II даваа I шат D (7-8)   Бодлогууд үзэх
14 ММО-59, II даваа I шат E (9-10)   Бодлогууд үзэх
15 ММО-59, II даваа I шат F (11-12)   Бодлогууд үзэх
16 ММО-59, II даваа I шат S (ББ)   Бодлогууд үзэх
17 ММО-59, II даваа I шат T (ДБ)   Бодлогууд үзэх
18 ММО-59, II даваа II шат D (7-8)   Бодлогууд үзэх
19 ММО-59, II даваа II шат E (9-10)   Бодлогууд үзэх
20 ММО-59, II даваа II шат F (11-12)   Бодлогууд үзэх
21 ММО-59, II даваа II шат S (ББ)   Бодлогууд үзэх
22 ММО-59, II даваа II шат T (ДБ)   Бодлогууд үзэх