Бүртгүүлэх Нэвтрэх

← 2021-2022
Нэр Ангилал Дүн
1 EGMO-2023 сонгон шалгаруулалт №1 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
2 EGMO-2023 сонгон шалгаруулалт №2 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
3 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад B (3-4)   Дүнгийн жагсаалт
4 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
5 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
6 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
7 EGMO-д оролцох Монгол Улсын багийг дэмжих олимпиад F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
8 IMO-64 сорилго №1 F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
9 ММО-59, I даваа C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
10 ММО-59, I даваа D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
11 ММО-59, I даваа E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
12 ММО-59, I даваа F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
13 ММО-59, II даваа I шат C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
14 ММО-59, II даваа I шат D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
15 ММО-59, II даваа I шат E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
16 ММО-59, II даваа I шат F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
17 ММО-59, II даваа I шат S (ББ)   Дүнгийн жагсаалт
18 ММО-59, II даваа I шат T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
19 ММО-59, II даваа II шат D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
20 ММО-59, II даваа II шат E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
21 ММО-59, II даваа II шат F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
22 ММО-59, II даваа II шат S (ББ)   Дүнгийн жагсаалт
23 ММО-59, II даваа II шат T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт