Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Нэр Ангилал Дүн
1 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
2 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
3 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
4 Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он T (ДБ)   Дүнгийн жагсаалт
5 ММО-60, I даваа C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
6 ММО-60, I даваа D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
7 ММО-60, I даваа E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
8 ММО-60, I даваа F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт
9 ММО-60, Бэлтгэл даваа C (5-6)   Дүнгийн жагсаалт
10 ММО-60, Бэлтгэл даваа D (7-8)   Дүнгийн жагсаалт
11 ММО-60, Бэлтгэл даваа E (9-10)   Дүнгийн жагсаалт
12 ММО-60, Бэлтгэл даваа F (11-12)   Дүнгийн жагсаалт