Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, I даваа, C (5-6) ангилал

1. Эерэг, үл хураагдах, 1000 хуваарьтай бүх зөв бутархайнуудын нийлбэрийг ол.

Хариу: 200

2. Ангийн охидын дундаж өндөр $158$ см, хөвгүүдийн дундаж өндөр $170$ см байв. Хэрвээ ангийн нийт сурагчдын дундаж өндөр $161$ см байсан бол ангийн сурагчдын хэдэн хувь нь охид байсан бэ?

Хариу: 75

3. Сондгой натурал тоонуудыг $(1)$, $(3,5)$, $(7,9,11)$, $(13,15,17,19)$, $\dots$ гэх мэтчилэн бүлэглэн бичив. $45$ дахь хаалтны голын тоо хэдтэй тэнцүү вэ?

Хариу: 2025

4. Жолооч замын хагаст хүрээд хурдаа $20\%$ нэмэгдүүлснээр очих газартаа төлөвлөсөн хугацаанаас нэг цагийн өмнө хүрчээ. Жолооч нийт замаа хэдэн цагт туулсан бэ?

Хариу: 11

5. Цифрүүд нь ялгаатай, аль ч дараалсан хоёр цифрийнх нь нийлбэр 3-д хуваагддаг, 6 оронтой тоо хэдэн ширхэг байх вэ?

Хариу: 72

6. Анги $8$ сурагчтай. Тэднийг нэг эгнээнд жагсаах болжээ. Амар, Батын зүүн гар талд, Цэцэг Батын баруун гар талд зогссон байхаар хэчнээн янзаар жагсаж болох вэ? (Амар, Цэцэг нар Баттай зэрэгцэж зогсох албагүй).

Хариу: 6720

7. Хайрцагт 5 улаан, 8 ногоон, 10 хөх бөмбөг байв. Хамгийн цөөндөө хэдэн бөмбөг хайрцагнаас гаргавал тэдгээр дотор улаан бөмбөг дор хаяж 2, ногоон бөмбөг дор хаяж 6, хөх бөмбөг дор хаяж 3 ширхэг ямагт гарч ирсэн байх вэ?

Хариу: 21

8. 5-д хуваахад 2 үлдэгдэл өгдөг, 7-д хуваахад 3 үлдэгдэл өгдөг, 9-д хуваахад 4 үлдэгдэл өгдөг хамгийн бага натурал тоог ол.

Хариу: 157

9. $1\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot 9\cdot 10=a$ гэе. $a$ тооны бүх натурал тоон хуваагчдын үржвэрийг $b$ гэе. Тэгвэл $b$ нь $a$-ийн хэдэн зэрэгт болох вэ?

Хариу: 135

10. $10$ шулуун хавтгайг хамгийн олондоо хэдэн хэсэгт хуваах вэ?

Хариу: 56