Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он, 2

Бодлого №2

Бодсон: 73

8.0 оноо: 16

6.0 оноо: 2

2.0 оноо: 3

0.0 оноо: 52