Бүртгүүлэх Нэвтрэх

Ираны геометрийн 10-р олимпиад, 2023 он, 3

Бодлого №3

Бодсон: 73

8.0 оноо: 8

5.0 оноо: 1

1.0 оноо: 4

0.0 оноо: 60