Бүртгүүлэх Нэвтрэх

ММО-60, Бэлтгэл даваа, 2

Математикийн олимпиадад оролцсон хөвгүүдийн тоо өмнөх жилийнхээс $20\%$-аар, охидын тоо $30\%$-аар өсч, улмаар олимпиадад оролцсон нийт хүүхдийн тоо $22\%$-аар өссөн дүнтэй байв. Энэ жил олимпиадад оролцсон нийт хүүхдүүдийн $\dfrac{p}{q}$ хэсэг нь охид байсан гэвэл $p+q$ нь хэдтэй тэнцүү вэ? Энд $p$, $q$ нь $(p,q)=1$ байх натурал тоонууд юм.

Бодсон: 776

1.0 оноо: 20

0.0 оноо: 756